Volvo Trucks: polttoaineenkulutuksen ja CO2-päästöarvojen uudet ilmoitusvelvollisuuden vaatimukset tervetulleita

Share |
26.02.2018 13:00

truck_legislations.jpg

1.1.2019 alkaen EU:ssa valmistettavissa uusissa raskaissa kuorma-autoissa on ilmoitettava polttoaineenkulutus ja CO2-päästöarvot. Tällä pyritään siihen, että kuorma-autoja ostavat asiakkaat voivat valita energiatehokkaan, ilmastovaikutuksiltaan pienemmän ajoneuvon, jolloin kuorma-autoliikenteen päästöt vähenevät. Volvo Trucks pitää näitä uusia vaatimuksia tervetulleena täydennyksenä jo käytössä olevien keinojen joukkoon.

– Ilmoitetuista arvoista asiakkaamme saavat polttoaineenkulutusta ja CO2-päästöjä koskevia helppotajuisia ja vertailukelpoisia tietoja, joita he voivat käyttää suuntaa-antavana ohjenuorana kuorma-auton valinnassa, kertoo Volvo Trucksin ympäristö- ja innovaatiojohtaja Lars Mårtensson.

– Mutta mikä tärkeintä, painopiste on nyt entistäkin vahvemmin energiatehokkuudessa ja ilmastovaikutuksissa. Tämä on keskeinen asia autoteollisuudelle, kuljetusalalle ja koko yhteiskunnalle. YK:n hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) mukaan raskaan maantieliikenteen osuus maailman kasvihuonepäästöistä on noin kuusi prosenttia, ja fossiilisten polttoaineiden käyttö on raskaassa maantieliikenteessä erittäin yleistä.

– Siksi toivomme, että uusien ilmoitusvelvollisuutta koskevien vaatimusten rinnalle saadaan myös taloudellisia kannustimia, joilla vanhojen ajoneuvojen korvaaminen uusilla, aiempaa energiatehokkaammilla ja CO2-päästöiltään pienemmillä kuorma-autoilla voitaisiin tehdä kannattavaksi kuljetusyrityksille, Mårtensson toteaa.

Vielä sellaisia verotuksiin tai kannustimiin liittyviä päätöksiä ei ole tehty, jotka ovat kytköksissä uusiin ilmoitusvelvollisuutta koskeviin vaatimuksiin. EU:n European Strategy for Low Emission Mobility ‑strategian tavoitteissa lähdetään siitä, että kuorma-autoliikenteen CO2-päästöt pienenevät keskimäärin 1,5 prosenttia vuodessa aina vuoteen 2030 saakka.

Polttoaineenkulutus on pienentynyt

Energiatehokkuus ei tietenkään ole mikään uusi asia – sen enempää kuorma-autojen valmistajille kuin kuljetusyrityksillekään. Polttoaine muodostaa keskimäärin kolmasosan eurooppalaisen kuljetusyrityksen muuttuvista kustannuksista. Siksi kaikki keinot, joilla polttoaineenkulutusta voidaan pienentää, ovat taloudellisesti kiinnostavia. Energiatehokkuus on tärkeä kilpailuetu.

– Energiatehokkuus on aina ollut Volvo Trucksille erittäin tärkeä asia, Mårtensson jatkaa. – 1990‑luvun alkupuolelta tähän päivään olemme onnistuneet pienentämään uusien kuorma-autojen polttoaineenkulutusta viidenneksellä*. Pienennämme kulutusta jatkossakin vuodesta toiseen. Energiatehokkuuden parantaminen on myös kaikkein tärkein keino vaikuttaa ajoneuvojen ilmastovaikutuksiin.

Kulutus- ja päästöarvot ovat hyvä lähtökohta

Myös Volvo Trucksin asiakkaat uhraavat paljon resursseja energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen. Monet kuljetusyritykset ovat onnistuneet pienentämään polttoaineenkulutusta huomattavasti, toiset taas eivät ole aina pystyneet priorisoimaan sitä samalla tavalla. Etenkin jälkimmäiselle ryhmälle kulutus- ja päästöarvoista voi olla hyötyä kuorma-auton valinnassa, Mårtensson jatkaa.

– Nämä arvot ovat hyvä suuntaa-antava lähtökohta, mutta ne eivät kuitenkaan kerro koko kuvaa. Jotta polttoaineenkulutus ja ilmastovaikutukset saadaan mahdollisimman pieniksi ajoneuvon todellisessa käyttötehtävässä, jokainen kuorma-auto on optimoitava oikeilla varusteilla ja palveluilla sen nimenomaista käyttötarkoitusta varten. Taloudellisen ajon kuljettajakoulutus ja kehittyneet kuljetustensuunnittelutyökalut ovat esimerkkejä toimista, joilla voi olla erittäin myönteisiä vaikutuksia. Pyrimme aina luomaan kokonaisvaltaisen ratkaisun, jonka tehokkuus kuljetustehtävissä on asiakkaan kannalta paras mahdollinen. Tämä on myös ympäristön kannalta hyödyllistä, Mårtensson päättää.

Faktat

1.1.2019 alkaen EU:n lainsäädäntö edellyttää, että polttoaineenkulutus ja CO2-päästöarvot ilmoitetaan uusissa kuorma-autoissa. Laki tulee voimaan portaittain erityyppisille raskaille ajoneuvoille. Ilmoitettavat arvot laaditaan erikseen jokaiselle ajoneuvolle, ja ne perustuvat tehdaserittelyihin ja käyttötarkoitukseen.

Arvojen perustana käytetään EU:n sertifioimaa, standardoitua ajosyklien simulointiprosessia. 

*Kun vuoden 1991 Volvo F12 ‑mallia vertaillaan vuoden 2016 Volvo FH13 ‑malliin

16.12.2018 11:11Rakennuskustannukset nousivat marraskuussa 2,5 prosenttia vuodentakaisesta
15.12.2018 11:01Parasta pyörillä - Hitachi pyöräkuormaajat
14.12.2018 10:01Suomen Rakennuskone Oy rekrytoi Kevitsaan - katso tästä työpaikkailmoitus
13.12.2018 20:55LUE TÄSTÄ! Uusi järkälemäinen Kivirock-lehti on ilmestynyt - tarjolla 248-sivua mielenkiintoista maarakennus- ja kaivosalan asiaa
13.12.2018 16:01Volvo Construction Equipment Finland Oy laajentaa maansiirtokoneiden huolto-organisaationsa Pohjois-Suomeen
13.12.2018 15:55A-Insinöörit Tampereen Kansi -hankkeen pohjoiskannen suunnittelijaksi
12.12.2018 17:01Kriittiset metallit ja huoltovarmuus -selvitys julkaistu
12.12.2018 15:00Cramo ja suomalainen Bliot teknologiayhteistyöhön
11.12.2018 17:44Rakennusyritysten rakennuksiin kohdistuvien korjausurakoiden arvo oli 8,9 miljardia euroa vuonna 2017
11.12.2018 8:55Sotkamon hopeakaivoshanke etenee suunnitelmallisesti

Siirry arkistoon »