Sotkamo Silverin hopeakaivoshankkeeseen mittava lisärahoitus

Share |
02.03.2018 10:32

sotkamo_silver_logo.pngSotkamo Silver AB ja sen tytäryhtiö Sotkamo Silver Oy ovat päättäneet toteuttaa yhteensä noin 20–25 miljoonan euron ehdollisen lisärahoituksen Hopeakaivoshankkeen rakentamiseen ja investointien loppuunsaattamiseen.

Suunniteltu rahoituspaketti koostuu vähintään 18 miljoonan euron määrästä ehdollisia rahoitussitoumuksia ja saadusta 2 miljoonan euron investointitukipäätöksestä. Tavoitteena on vastaanottaa ja hyväksyä lopulliset merkinnät viimeistään 31.3. 2018 mennessä.

Suunniteltu rahoituspaketti on jaettu neljään osaan, joista kolme ensin mainittua on suunnattu pääosin suomalaisille ammattimaisille sijoittajille: (1.) Sotkamo Silver Oy:n 4 vuoden pituinen arviolta 9,25 – 15 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina; (2.) noin 4 miljoonan euron Sotkamo Silver AB:n suunnattu osakeanti sekä (3.) 4,5 vuoden pituinen noin 5 miljoonan euron Sotkamo Silver AB:n vaihtovelkakirjalaina.

Lisäksi pakettiin kuuluu (4.) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) Sotkamo Silver Oy:lle myöntämä enintään 2 miljoonan euron avustus Hopeakaivoksen investointeihin ja kehittämiseen.

Suunniteltu liikkeeseen laskettava joukkovelkakirjalaina olisi vakuudellinen. Osana vakuuksia Sotkamo Silver AB antaisi omavelkaisen takauksen ja panttaisi tytäryhtiön osakkeet. Sotkamo Silver Oy puolestaan panttaisi kaivoshankkeen kaivosoikeudet, reaaliomaisuuden ja yrityskiinnityskelpoisen omaisuuden. Lainan kuponkikorko olisi 10 % p.a., ja laina maksettaisiin takaisin kertaeränä laina-ajan lopussa.

Suunniteltu suunnattu osakeanti käsittäisi maksimissaan 11 931 369 (korkeintaan 10 % nykyisestä osakemäärästä) uutta osaketta yhtiössä. Merkintähinnaksi on määritelty 0,34 € osakkeelta. Suunniteltu suunnattu anti perustuu yhtiökokouksen 23.3.2017 antamaan valtuutukseen. Valtuutuksen mukaisesti osakkeet suunnataan muille kuin yhtiön nykyisille osakkeenomistajille.

Sotkamo Silver AB on vastaanottanut tarjouksen vaihtovelkakirjarahoituksesta osana rahoituspakettia. Vaihtovelkakirjalainan kuponkikorko olisi 8,0 % p.a., laina-aika 4,5 vuotta ja se maksettaisiin takaisin kertaeränä laina-ajan lopussa. Vaihtovelkakirjalainaan liittyvän vaihto-oikeuden osakekohtainen merkintähinta olisi 15 % yli 15.12.2017–1.3.2018 välisen vaihdolla painotetun pörssikurssin. Mikäli vaihtovelkakirjalainan haltijat eivät käytä vaihto-oikeutta, laina erääntyy kokonaisuudessaan maksettavaksi laina-ajan päätyttyä. Vaihtovelkakirjalaina on ehdollinen (i) 15.3.2018 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päätökselle hallitukselle annettavasta valtuutuksesta toteuttaa 10 %:n suunnattu anti yhtiökokouksen esityslistan kohdan 19 mukaisesti ja (ii) yhtiökokouksessa valittavan hallituksen päätökselle laskea liikkeeseen vaihtovelkakirjalaina.

Merkinnät osakeannissa ja joukkovelkakirjalainassa ovat ehdollisia vaihtovelkakirjalainan toteutumiselle, mikä puolestaan on ehdollinen 15.3.2018 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen ja siinä valittavan hallituksen päätökselle. Vaihtovelkakirjalainan liikkeeseen lasku on tarkoitus toteuttaa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Sotkamo Silver AB:n hallitus katsoo, että vaihtovelkakirjalainatarjous on markkinaehtoinen.

Suunniteltuun joukkovelkakirjalainaan liittyen Sotkamo Silver Oy on saanut 1.3. 2018 mennessä merkintäsitoumuksia yhteensä 9,25 M€:n määrästä. Sotkamo Silver AB on saanut suunnitellusta suunnatusta osakeannista merkintäsitoumuksia yhteensä noin 4 M€:n määrästä ja tarjoukset suunnitellusta vaihtovelkakirjalainasta noin 5 M€:n määrästä. Suunnatussa osakeannissa merkintäsitoumuksen ovat antaneet muun muassa SP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat kolme rahastoa, ja lisäksi Visio Varainhoito Oy, Sijoitusrahasto Taaleri Arvo Markka Osake, Petter ja Margit Forsströmin säätiö sekä Norvestia Oyj.

ELY-keskuksen avustus on myönnetty 2016 ja sen määrä on enintään 2 M€. Edellä kuvatun rahoituspaketin suuruus, huomioiden 1.3. 2018 mennessä saadut merkintäsitoumukset, tarjoukset vaihtovelkakirjalainasta ja investointiavustus, on noin 20 miljoonaa euroa.

Lisäksi Sotkamo Silver Oy:lle on myönnetty Tekesin toimesta aiemmin tiedotettu 6,1 miljoonan euron innovaatiorahoituslaina, josta Tekesin päätöksen mukaan ensimmäinen erä 2,8 miljoonaa euroa on yhtiön nostettavissa.

Konsernin likvidit varat olivat 16,6 M€ (166,4 MSEK) vuoden vaihteessa kaivoksen rakentamisen ollessa jo käynnissä.

Alexander Corporate Finance Oy toimii yhtiön neuvonantajana rahoitusjärjestelyssä.

”Olen todella tyytyväinen, että voimme tänään ilmoittaa markkinoille rahoituspaketista, joka on nyt saatu aikaan Alexander Corporate Finance Oy:n avulla. Luotan siihen, että olemme löytäneet win-win-vaihtoehdon niistä neuvotteluista ja useista rahoitusratkaisuista, joita meille on tarjottu ja arvioitu yhtiön hallituksessa. Olemme luottaneet rahoitusratkaisun löytymiseen ja käynnistäneet aikataulun kannalta tärkeät rakennusvaiheet jo aikaisemmin. Tavoitteena on, että tuotanto voidaan käynnistää alkuvuodesta 2019,” sanoo Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konserninjohtaja.

16.12.2018 11:11Rakennuskustannukset nousivat marraskuussa 2,5 prosenttia vuodentakaisesta
15.12.2018 11:01Parasta pyörillä - Hitachi pyöräkuormaajat
14.12.2018 10:01Suomen Rakennuskone Oy rekrytoi Kevitsaan - katso tästä työpaikkailmoitus
13.12.2018 20:55LUE TÄSTÄ! Uusi järkälemäinen Kivirock-lehti on ilmestynyt - tarjolla 248-sivua mielenkiintoista maarakennus- ja kaivosalan asiaa
13.12.2018 16:01Volvo Construction Equipment Finland Oy laajentaa maansiirtokoneiden huolto-organisaationsa Pohjois-Suomeen
13.12.2018 15:55A-Insinöörit Tampereen Kansi -hankkeen pohjoiskannen suunnittelijaksi
12.12.2018 17:01Kriittiset metallit ja huoltovarmuus -selvitys julkaistu
12.12.2018 15:00Cramo ja suomalainen Bliot teknologiayhteistyöhön
11.12.2018 17:44Rakennusyritysten rakennuksiin kohdistuvien korjausurakoiden arvo oli 8,9 miljardia euroa vuonna 2017
11.12.2018 8:55Sotkamon hopeakaivoshanke etenee suunnitelmallisesti

Siirry arkistoon »