Nelostiellä Oulujoen ylittävät sillat uusitaan

Share |
05.04.2018 8:52

oulunjoen_siltatyo.jpg

Siltojen rakennustyöt ovat merkittävä osa Vt 4 parantamistöitä Oulun kohdalla. Urakkaan sisältyy toimenpiteitä 50:llä sillalla, joista 19 kpl on kokonaan uusia siltoja.  Kuvassa on Oulujoen ylittävä kevyen liikenteen silta, joka valmistuu kesällä 2018(kuva,Liikennevirasto).

Oulujoen siltojen kantavuustarkasteluissa havaittiin ongelmia alkuvuodesta. Kevään aikana on tehty vaihtoehtotarkastelu, jossa selvitettiin vaihtoehtoja siltojen vahventamisen ja uusimisen väliltä.<

Vuonna 1965 rakennetut Oulujoen sillat saneerattiin vuosina 2005-2006 periaatteella, jonka mukaan nykyiset kevyen liikenteen kaistat voidaan muuttaa kolmansiksi ajokaistoiksi. Vuoden 2017 aikana teetetyissä siltojen kantavuustarkasteluissa havaittiin kuitenkin ongelmia, joiden vuoksi silloille asetettiin painorajoitukset tammikuussa 2018. Vuoden 2013 ajoneuvoasetuksen mukaisia korotettuja kuormia ei voida sallia kaikilla kaistoilla eikä kolmansien kaistojen käyttöönotto ole mahdollista ilman vahvistustoimenpiteitä.

Alkuvuoden aikana laaditussa vaihtoehtotarkastelussa on tutkittu siltojen vahventamista ja siltojen uusimista kokonaan. Selvityksen lopputuloksena on, että siltojen uusiminen kokonaan myös välitukien osalta on kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu elinkaarikustannukset huomioiden. Tällä vaihtoehdolla varmistetaan myös moottoritien jatkokehittäminen. Ratkaisun kustannusarvio on n. 15 miljoonaa euroa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Matti Räinän mukaan nyt valitulla vaihtoehdolla Suomen tärkeimmälle pohjois-eteläsuuntaiselle tieyhteydelle taataan pitkäaikainen ja kestävä ratkaisu. Muut vaihtoehdot olisivat johtaneet osittain väliaikaisiin ratkaisuihin ja siltaa olisi pitänyt vahvistaa myöhemmin, mikä olisi aiheuttanut myöhemmin merkittäviä lisäkustannuksia ja haittoja liikenteelle.

Toteutusaikataulu tarkentuu suunnittelun edetessä

Siltojen uusimisen edellyttämät tutkimukset, suunnittelu ja vesilupaprosessi käynnistetään välittömästi. Siltojen uusiminen on vilkkaalla Oulujoen ylityksen kohdalla haastava prosessi. Siinä joudutaan yhteen sovittamaan työaikaisen liikenteen järjestäminen, vanhojen siltojen purkaminen ja uusien siltojen rakentaminen. Toteutuksen aikana liikenteen käytössä on aina 2+2 kaistaa molempiin suuntiin. Työaikaisen liikenteen järjestämistapa ratkeaa jatkosuunnittelussa. Samoin lopullinen toteutusaikataulu tarkentuu jatkosuunnittelussa.

 
23.01.2019 13:50Kiertotalouden tarvitsemia uusia materiaaleja tutkitaan Otaniemeen perustettavassa yhteislaboratoriossa
23.01.2019 10:13Tehokas työkalu-uutuus siltasuunnitteluun
23.01.2019 9:33Tuoreen SKAL Kuljetusbarometrin mukaan myönteinen suhdannekehitys on taittunut
22.01.2019 11:11Maarakennushankkeiden ja kaivoksien materiaalivirtojen tarkkaa kokonaishallintaa
22.01.2019 9:11Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä edelleen voimakkaassa laskussa
21.01.2019 15:15Rotarent toimittaa kattavan konekaluston Eltel Networks Oy:lle
21.01.2019 14:55Liebherr esittelee 8. sukupolven tela-alustaiset kaivukoneet 2019
21.01.2019 14:25Oulussa kehitettiin ennätysluja ekobetoni
21.01.2019 13:12Valmetin ja Kemiran yhteistyö tuo merkittäviä parannuksia jäteveden käsittelyprosesseihin
20.01.2019 15:00Furukawa: Japanilaista laatua lisälaitteisiin jo lähes 150 vuoden ajan

Siirry arkistoon »