Keliberin mineraalivarannoissa merkittävä kasvu

Share |
16.05.2018 11:28

Keliber Oy on jatkanut syväkairausohjelmaansa H2 2017 aikana sekä koko alkuvuoden 2018. Kairauksia on tehty Rapasaaren, Syväjärven ja Emmesin litiumesiintymien alueilla yhteensä 11,4 km. Kairausohjelman tuloksena yhtiön JORC 2012 -luokittelun mukaiset mitatut ja osoitetut (measured and indicated) mineraalivarantoarviot ovat kasvaneet 1,408 miljoonaa tonnia (17 %) kesäkuussa 2017 esitetyistä arvioista. Merkittävin kasvu osoitetuissa mineraalivarannoissa, lähes miljoona tonnia, on tapahtunut Rapasaaren litiumesiintymässä. Kun mukaan luetaan myös mahdolliset mineraalivarannot -luokka, on yhtiön mineraalivarantojen kokonaismäärä yhteensä 10 miljoonaa tonnia.

Keliber Oy:n uudet JORC 2012 -luokittelun mukaiset mineraalivarannot, käyttäen 0,50 % Li2O cut off -arvoa ovat:

Mineraalivarantoarvio (miljoonaa tonnia), 16.5.2018          
Mt Länttä Syväjärvi Outovesi Rapasaari Leviäkangas Emmes Yhteensä Pitoisuus (Li2O %)
Varannot (luokka):                
Mitatut 0,422 0,788        -         -           -      - 1,210 1,24
Osoitetut 0,906 1,382 0,281 4,429 0,190 1,075 8,263 1,15
Yhteensä 1,328 2,170 0,281 4,429 0,190 1,075 9,473  
Pitoisuus (Li2O %) 1,04 1,24 1,43 1,13 1,14 1,22 1,16 1,16
                 
Mahdolliset      - 0,057        - 0,174 0,300       - 0,531 1,08


Rapasaaren, Syväjärven, Läntän, Leviäkankaan ja Outoveden litiumesiintymät sijaitsevat Kaustisen ja Kokkolan kuntien alueella ja Emmesin esiintymä Kruunupyyn kunnassa noin 15 - 25 kilometrin etäisyydellä yhtiön suunnitellulta Kalaveden rikastamolta. Syväjärven ja Outoveden esiintymät ovat hyödynnettävissä avolouhintana, Rapasaaren ja Läntän esiintymät puolestaan avolouhintana ja maanalaisena toimintana. Emmesin esiintymällä louhinta tulee tapahtumaan maanalaisena. Yhtiö jatkaa kairausohjelmaansa Rapasaaren, Syväjärven ja Leviäkankaan esiintymien alueilla H2 2018 aikana.

Rapasaaren kohteella kairaukset keskittyvät esiintymän pohjois- ja eteläosiin. Syväjärvellä ja Leviäkankaalla kairataan pääosin malmijuonten pohjoisia jatkeita. Yhtiön JORC 2012 -koodin mukainen malmivara-arvio päivitetään yhtiön litiumprojektia koskevan lopullisen kannattavuusselvityksen julkistamisen yhteydessä. Mineraalivarantoarviot (JORC 2012) ovat laatineet 16.5.2018 Markku Meriläinen (MAusIMM) ja Pekka Lovén (MAusIMM(CP)).

”Olemme tyytyväisiä kairausohjelmamme tuloksiin. Varannot ovat kasvaneet kaikissa kairaamissamme kohteissa. Eritoten Rapasaaren esiintymän osalta mineraalivarantojen kehitys on erinomaista”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Pertti Lamberg

”Arvioimme, että Rapasaaren esiintymän alueella ja sen läheisyydessä on vielä huomattavaa lisäpotentiaalia. Samoin Syväjärven esiintymän osalta näemme hyvän mahdollisuuden mineraalivarantojen positiiviselle kehittymiselle tulevaisuudessa. Jatkamme kairausohjelmaamme sekä Rapasaarella että Syväjärvellä kuluvan vuoden aikana”, toteaa yhtiön päägeologi Pentti Grönholm.

15.10.2018 8:20Yli 50 vuotta myös louheenkuljetuksissa - E. Hartikainen Oy:lle uusia Komatsu-kaivoskoneita
14.10.2018 11:11Metso toimittaa hienonnus- ja materiaalinkäsittelyratkaisuja Australiaan ja Etelä-Amerikkaan
14.10.2018 7:55Mateko ja CE Rental näkyvät Ylen etsiväsarjassa Sorjonen
13.10.2018 10:10Rotatorin Liedon toimipiste on nyt avattu - tervetuloa asioimaan
12.10.2018 12:01Kittilän kaivos investoi tulevaisuuteen - Metsähallitus myy ja vuokraa maata toiminnan kehittämiseksi
11.10.2018 14:14Koura-uutta minikaivuriluokkaan
11.10.2018 11:11Työturvallisuuden kultainen kypärä Järvenpäähän
11.10.2018 10:50Rakennusteollisuus RT: Sähköinen ePerehdytys vahvistaa työturvallisuusosaamista
11.10.2018 8:32NRC Group ja VR Track yhdistävät voimansa
10.10.2018 10:01Endominesin Friday-kaivosprojekti etenee USA:ssa

Siirry arkistoon »