Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Keliber Oy:n litiumkemiantehtaan YVA-ohjelmasta

Share |
26.06.2018 9:20

keliber.jpg

Keliber Oy toimitti 12.1.2018 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle 19.4.2018 tehtyine täydennyksineen ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee Kokkolan kaupungin suurteollisuusalueelle suunniteltua litiumkemiantehdasta. Tehtaalla on tarkoitus tuottaa vuosittain n. 24 000 tonnia litiumkarbonaattia, joka jalostettaisiin puoliksi Kaustisen Kalaveden rikastamolta ja puoliksi ulkomailta tuotavasta spodumeenirikasteesta.

Kemiantehtaan sivutuotteena muodostuva analsiimihiekka on hankkeen toteuttamisvaihtoehdosta riippuen tarkoitus hyödyntää Kokkolan Sataman rakenteissa, suurteollisuusalueen kenttärakenteissa tai kuljettaa muualle luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan.  

Arviointiohjelmasta saatiin 18 lausuntoa, mielipiteitä ei jätetty.  ELY-keskus antoi lausuntonsa arviointiohjelmasta 21.6.2018.  ELY-keskus piti arviointiohjelmaa riittävänä. Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee kuitenkin ottaa erityisesti huomioon hankkeen vaikutukset muihin toimijoihin ja riskitilanteet suurteollisuusalueella, pohjavesialueiden suojaaminen ja vesistövaikutukset. Ilmaan kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi tulee laatia pölymallinnus ja meluhaitoista tulee tehdä melumallinnus. Liikenneturvallisuuden kannalta riskialttiit kohteet tulee tunnistaa ja etsiä niihin konkreettisia liikenneturvallisuutta parantavia keinoja. 

Arviointiohjelma ja ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta: www.ymparisto.fi/kokkolalitiumkemiantehdasYVA 

16.12.2018 11:11Rakennuskustannukset nousivat marraskuussa 2,5 prosenttia vuodentakaisesta
15.12.2018 11:01Parasta pyörillä - Hitachi pyöräkuormaajat
14.12.2018 10:01Suomen Rakennuskone Oy rekrytoi Kevitsaan - katso tästä työpaikkailmoitus
13.12.2018 20:55LUE TÄSTÄ! Uusi järkälemäinen Kivirock-lehti on ilmestynyt - tarjolla 248-sivua mielenkiintoista maarakennus- ja kaivosalan asiaa
13.12.2018 16:01Volvo Construction Equipment Finland Oy laajentaa maansiirtokoneiden huolto-organisaationsa Pohjois-Suomeen
13.12.2018 15:55A-Insinöörit Tampereen Kansi -hankkeen pohjoiskannen suunnittelijaksi
12.12.2018 17:01Kriittiset metallit ja huoltovarmuus -selvitys julkaistu
12.12.2018 15:00Cramo ja suomalainen Bliot teknologiayhteistyöhön
11.12.2018 17:44Rakennusyritysten rakennuksiin kohdistuvien korjausurakoiden arvo oli 8,9 miljardia euroa vuonna 2017
11.12.2018 8:55Sotkamon hopeakaivoshanke etenee suunnitelmallisesti

Siirry arkistoon »