Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Keliber Oy:n litiumkemiantehtaan YVA-ohjelmasta

Share |
26.06.2018 9:20

keliber.jpg

Keliber Oy toimitti 12.1.2018 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle 19.4.2018 tehtyine täydennyksineen ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee Kokkolan kaupungin suurteollisuusalueelle suunniteltua litiumkemiantehdasta. Tehtaalla on tarkoitus tuottaa vuosittain n. 24 000 tonnia litiumkarbonaattia, joka jalostettaisiin puoliksi Kaustisen Kalaveden rikastamolta ja puoliksi ulkomailta tuotavasta spodumeenirikasteesta.

Kemiantehtaan sivutuotteena muodostuva analsiimihiekka on hankkeen toteuttamisvaihtoehdosta riippuen tarkoitus hyödyntää Kokkolan Sataman rakenteissa, suurteollisuusalueen kenttärakenteissa tai kuljettaa muualle luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan.  

Arviointiohjelmasta saatiin 18 lausuntoa, mielipiteitä ei jätetty.  ELY-keskus antoi lausuntonsa arviointiohjelmasta 21.6.2018.  ELY-keskus piti arviointiohjelmaa riittävänä. Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee kuitenkin ottaa erityisesti huomioon hankkeen vaikutukset muihin toimijoihin ja riskitilanteet suurteollisuusalueella, pohjavesialueiden suojaaminen ja vesistövaikutukset. Ilmaan kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi tulee laatia pölymallinnus ja meluhaitoista tulee tehdä melumallinnus. Liikenneturvallisuuden kannalta riskialttiit kohteet tulee tunnistaa ja etsiä niihin konkreettisia liikenneturvallisuutta parantavia keinoja. 

Arviointiohjelma ja ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta: www.ymparisto.fi/kokkolalitiumkemiantehdasYVA 

24.09.2018 10:12Sotkamo Silver: hopeakaivoksen johtoryhmä koossa
24.09.2018 10:00Metso ja Rotator edustajasopimukseen pienten Lokotrack-murskaus- ja seulontalaitosten myynnistä Suomessa
24.09.2018 9:12Tatu Kiviniemi Caiwell Oy: Jälkipuinti pois ja faktat tiskiin
24.09.2018 9:05Pohjalaismaakuntien maa-ainesten ottamisalueiden tilaselvitys valmistui
23.09.2018 11:01Maansiirto Morri Oy: Lännen-koneet tehokkaassa käytössä ympäri vuoden
22.09.2018 12:11Uusia JCB-koneita saatavilla Matekolta nopeilla toimitusajoilla
22.09.2018 10:11Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 1,6 prosenttia
21.09.2018 9:01Rotatorin uudessa toimipisteessä Liedossa vietetään konepäivää perjantaina 5.10.
20.09.2018 9:58Sandvikin automaattinen lastauslaite todistaa tarkkuutensa lasilabyrintissa
19.09.2018 8:11Minikulmahiomakone-uutuus vaikeasti saavutettavien paikkojen työstöön

Siirry arkistoon »