Endominesin Friday-kaivosprojekti USA:n Idahossa saavuttanut ennakoituja välitavoitteita

Share |
02.07.2018 14:44

endomines-logo.jpg

Endominesin Friday-kaivoksen rakentaminen Yhdysvaltain Idahossa edistyy hyvin. Projekti etenee alkuperäisten tavoitteiden mukaisesti niin aikataulun kuin kustannusarvioidenkin osalta ja on saavuttanut useita projektisuunnitelman mukaisia välitavoitteita. Hankkeelle ilmoitettu aikataulutavoite on toiminnan käynnistäminen vuoden sisällä projektin hankinnasta eli helmikuun 2019 loppuun mennessä. Projektin kustannusarvio on 7,7 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Valmistavia töitä kaivoksen käynnistämiseksi on tehty ulkopuolisen urakoitsijan toimesta huhtikuusta lähtien. Työt liittyvät ensisijaisesti kaivosalueen infrastruktuurin parantamiseen ja niihin kuuluvat m.m. luonnollisten valumavesien kontrollointiin liittyvät toimenpiteet, teiden parantaminen, kalvotettujen sivukivialueiden rakentaminen sekä kaivoksen toisen pääyhteyden rakentamisen valmistelu. Kaivosalueen parannustyöt etenevät edellä aikataulusta ja niiden ennakoidaan valmistuvan elokuun alkupuolella.

Maanalaisen kaivoksen toisen pääyhteyden rakentaminen alkaa aikataulun mukaan heinäkuun puoliväliin mennessä. Nykyisen vinotunnelin tyhjentäminen vedestä on saatu lähes valmiiksi ja kunnostustyöt alueella alkavat suunnitelman mukaan elokuun alussa. Peränajoa kaivoksessa tekee ainakin toiminnan alkuvaiheessa urakoitsija, mutta malmin louhinnan hoitavat Endominesin omat työntekijät yhtiön omilla laitteilla. Tärkeimmät maanalaisessa kaivoksessa tarvittavat laitteet on ostettu kesäkuun aikana, ja niiden toimitukset ajoittuvat ajanjaksolle heinäkuusta marraskuuhun.

Fridayn kaivoksen malmi tullaan ajamaan noin 32 kilometrin päähän rikastamolle, joka rakennetaan lähimmän kylän, Elk Cityn, läheisyyteen. Endomines sai 11.6.2018 asianmukaisten selvitysten jälkeen päätökseen kaupan, jolla se osti rikastamolle tarvittavan maa-alueen. Alue sijaitsee ylläpidetyn tien vieressä ja sähkön sekä veden saatavuus tontin lähistöltä on varmistettu. Endomines aloittaa maatyöt alueella heinäkuun alussa, mutta mm. rakennusten perustukset voidaan valaa vasta, kun alueelle on saatu asianmukainen lupa hulevesien käsittelyyn. Lupa ennakoidaan saatavan heinäkuun loppuun mennessä.

Endomines on tehnyt sopimuksen kokonaishankinnasta, joka kattaa rikastamon suunnittelun sekä laitteiston hankinnan ja asennukset. Prosessin detaljisuunnittelu on lähes valmis ja useimmat tarvittavat laitteet on identifioitu tai ostettu. Kustannusten, toimitusaikojen ja prosessin suorituskyvyn optimoimiseksi rikastamolla hyödynnetään sekä kunnostettuja käytettyjä että uusia laitteita. Rikastamorakennuksen detaljisuunnittelua on tehty rinnan prosessikehityksen kanssa ja sekin valmistuu lähiaikoina.

Fridayn kaivoksen ja rikastamon luvitus etenee suunnitelmien mukaan. Kaivoksen maanalaiset toiminnot on jo luvitettu ja kaivosalueella on väliaikainen vesienkäsittelylupa. Endomines on aloittanut ilman laatua koskevan luvitusprosessin ja ennakoi saavansa luvan vuoden 2019 alussa. Ennen luvan saamista kaivostoimintaa voi harjoittaa mittakaavassa, joka on sallittu Idahon osavaltion pienille kaivoksille tarkoitettujen poikkeuslupien alla. Rikastamoalueelle yhtiö ennakoi saavansa hulevesiä koskevan luvan heinäkuussa, sen sijaan ilman laatuun liittyvää lupaa rikastamolla ei tarvita. Idahon ympäristöviranomainen on vahvistanut kirjeellä, että rikastamon toiminta täyttää pienille kaivoksille tarkoitetun poikkeusluvan ehdot. Ylimääräinen vesi sekä kaivokselta että rikastamoalueelta poistetaan nk. land-application disposal (LAD) -menetelmää käyttäen. Vesi poistetaan kesäisin rei’itettyjä letkuja pitkin maastoon, missä se haihtuu tai kasvit hyödyntävät sen. Talvisin vesi poistetaan lumitykein.

Toimitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde: ”Olen tyytyväinen voidessani todeta, että ensimmäinen kaivosprojektimme Idahossa, Fridayn kaivos, etenee suunnitelmien mukaisesti kaikilla osa-alueilla. Tiimimme Yhdysvalloissa tekee Suomen henkilöstömme sekä valittujen konsulttien tuella tinkimättä töitä saadakseen projektin läpiviedyksi sekä aikataulun että budjetin mukaisesti ja on osoittenut hienoa omistautumista, osaamista ja paikallistuntemusta projektin ensimmäisinä kuukausina. Ilmoittamamme tavoiteaikataulu kaivoksen käynnistymiselle on vuoden sisällä sen hankinnasta eli ennen helmikuun 2019 loppua. Tavoite on edelleen hyvin realistinen, koska olemme menestyksekkäästi toteuttaneet kaikki suunnitellut kehitystoimet tähän mennessä ”  

16.12.2018 11:11Rakennuskustannukset nousivat marraskuussa 2,5 prosenttia vuodentakaisesta
15.12.2018 11:01Parasta pyörillä - Hitachi pyöräkuormaajat
14.12.2018 10:01Suomen Rakennuskone Oy rekrytoi Kevitsaan - katso tästä työpaikkailmoitus
13.12.2018 20:55LUE TÄSTÄ! Uusi järkälemäinen Kivirock-lehti on ilmestynyt - tarjolla 248-sivua mielenkiintoista maarakennus- ja kaivosalan asiaa
13.12.2018 16:01Volvo Construction Equipment Finland Oy laajentaa maansiirtokoneiden huolto-organisaationsa Pohjois-Suomeen
13.12.2018 15:55A-Insinöörit Tampereen Kansi -hankkeen pohjoiskannen suunnittelijaksi
12.12.2018 17:01Kriittiset metallit ja huoltovarmuus -selvitys julkaistu
12.12.2018 15:00Cramo ja suomalainen Bliot teknologiayhteistyöhön
11.12.2018 17:44Rakennusyritysten rakennuksiin kohdistuvien korjausurakoiden arvo oli 8,9 miljardia euroa vuonna 2017
11.12.2018 8:55Sotkamon hopeakaivoshanke etenee suunnitelmallisesti

Siirry arkistoon »