Kokkolan väylän ja sataman syventämishanke vauhtiin elokuussa

Share |
30.07.2018 9:57

satamatyypit_kokkola.jpg

Liikennevirasto ja Kokkolan Satama Oy ovat allekirjoittaneet tänään 27.7.2018 Kokkolan 14 m väylän ja sataman syvennyshanketta koskevat urakkasopimukset työyhteenliittymä: Wasa Dredging – Van Oord Kokkola JV:n kanssa. Suomalainen Wasa Dredging Oy on toteuttanut viime vuosina useita Liikenneviraston ja satamien väyläprojekteja. Hollantilainen Van Oord on perinteikäs, yksi maailman suurimmista vesirakennus- ja ruoppausalan yrityksistä, jolla on yli 100 vuoden kokemus vesirakentamisesta ja ruoppaustöistä.

Syvennyshankkeen aikana Kokkolan meriväylän kulkusyvyyttä tullaan kasvattamaan 13 metristä 14 metriin, joka parantaa Kokkolan väylän käytettävyyttä sekä sataman kautta kulkevan tavaran kuljetustaloutta.

Liikenneviraston ja Kokkolan Satama Oy:n yhteishankkeeseen sisältyy ruoppaus-, louhinta- ja turvalaitetöiden lisäksi Sataman pohjoispuolella sijaitsevan Pommisaaren täyttö- ja sulkemistyöt, Hopeakiven läjitysaltaiden rakentaminen sekä Kokkolan Syväsataman laiturirakenteen eroosiolaatan ja suojauksen rakentaminen. Rakennustyöt tulevat käynnistymään heinä-elokuun vaihteessa ja niiden arvioitu kesto on vuoden 2020 loppuun.

Syvennystöistä syntyvät ruoppausmassat tullaan hyödyntämään osana satamarakentamista. "Kaikki ruoppausmassat tullaan läjittämää läjitysaltaisiin. Satamassa sijaitsevat Hopeakiven ja Syväsataman läjitysaltaat on suunniteltu siten, että ne voidaan myöhemmin rakentaa osaksi satamakenttää. Ruoppausmassojen hyötykäyttö täyttömateriaalina tulee vähentämään massojen tuontitarvetta muualta." kertoo Kokkolan Satama Oy:n toimitusjohtaja Torbjörn Witting.

Kokkolan väylän ja sataman syvennystöiden kokonaiskustannus on arviolta 63 milj. €, josta valtion väyläosuuden syventämisen kustannusarvio on 45 milj. € ja Kokkolan satama-alueella tehtävien rakennustöiden kustannusarvio on 18 milj. €.

Hankkeella on töiden edellyttämät vesi- ja ympäristöluvat. Hankkeen vaikutuksia ympäristöön tarkkaillaan ELY-keskuksen hyväksymän ympäristötarkkailuohjelman mukaisesti. "Syvennettävä väylä kulkee Natura 2000 -verkoston läpi, joka on lisännyt ympäristötarkkailun määrää verrattuna aiempiin hankkeisiin. Hankkeen aikana seurataan töiden vaikutusta vedenlaatuun, kalastoon ja linnustoon. Lisäksi hanke kompensoi väliaikaisia vaikutuksia kalastoon kalatalousmaksuilla, joita käytetään mm. poikasistutuksiin" kertoo Liikenneviraston projektipäällikkö Seppo Paukkeri.

17.08.2018 9:10Nora Elers: On­nek­si on suo­ma­lai­sia kai­vok­sia
15.08.2018 12:00Normetin kannattavuus ennätyskorkealla
14.08.2018 10:01Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi maalis-toukokuussa 3,9 prosenttia vuodentakaisesta
13.08.2018 9:11Kuljetus Suoknuutille Haminaan JCB 403 pyöräkuormaaja
12.08.2018 11:01Power Truck Show oli onnistunut kuljetusalan suurtapahtuma
11.08.2018 10:013D -Win-mallinnuskoulutus järjestetään Pirkkalassa 6.9.2018
10.08.2018 9:00Volvo Construction Equipmentin myynti kasvoi 32 % vahvalla toisella neljänneksellä
09.08.2018 11:01Hitachi ymmärtää metsänhoitotöiden maanrakennuskoneille asettamat erityisvaatimukset
08.08.2018 11:01Destia voitti Riihimäki-Kokkola -radan kunnossapitourakan
08.08.2018 8:18Rakennusaloitukset Suomessa kolmannella kvartaalilla: puolessa maakunnista aloitusten arvo noussut

Siirry arkistoon »