Keliberin Syväjärven esiintymän malmivarat ennakoitua runsaammat

20.06.2019

keliber.jpg
Keliberin Syväjärven litiumesiintymän mineraalivaranto- ja malmivara-arviot on päivitetty. Syväjärven arvioidut todetut ja todennäköiset malmivarat ovat yhteensä 1,924 miljoonaa tonnia eli aiemmin tehtyä arviota noin 10 prosenttia suuremmat.

Yhtiö on jatkanut kairausohjelmaansa ja kairannut Syväjärven esiintymän alueella edellisen Syväjärven toukokuussa 2018 julkaistun mineraalivarantoarvion jälkeen yhteensä 8397 metriä. Syväjärven esiintymän mineraalivarannot ovat tehdyn uuden arvion mukaan kasvaneet.  Käyttäen 0,50 % Li₂O cut-off -arvoa, ovat Syväjärven JORC 2012 -luokittelun mukaiset mitatut ja osoitetut mineraalivarannot 2,710 miljoonaa tonnia. Kun mukaan luetaan myös mahdolliset mineraalivarannot -luokka, on yhtiön Syväjärven esiintymän mineraalivarantojen kokonaismäärä yhteensä 2,830 miljoonaa tonnia. Mineraalivarantojen Li₂O-pitoisuus on 1,20 %.

Kairauksista saatujen tulosten sekä helmikuussa 2019 julkaistun litiumprojektin päivitetyn lopullisen kannattavuusselvityksen sisältämien teknisten ja taloudellisten arvioiden pohjalta on laadittu JORC-koodin (2012) mukainen uusi malmivara-arvio. Uuden malmivara-arvion mukaan yhtiön Syväjärven esiintymän todetut ja todennäköiset malmivarat, käyttäen 0,40 % Li2O cut-off -arvoa avolouhittaville varoille, ovat yhteensä 1,924 miljoonaa tonnia pitoisuudella 1,13 % Li₂O. Syväjärven esiintymän malmivarojen noin 10 prosentin kokonaismäärän kasvun lisäksi todetut malmivarat-luokka on kasvanut aiemmasta 0,735 miljoonasta tonnista 1,433 miljoonaan tonniin.

Alla olevissa taulukoissa on yhteenveto Syväjärven litiumesiintymän arvioiduista malmivaroista ja mineraalivarannoista.

Malmivarat – Syväjärvi

Luokitus                               Mt          Li₂O %   Cut-off    JORC

Todetut                                1,433     1,18        0,40        2012

Todennäköinen                   0,491     0,97        0,40        2012

Yhteensä                           1,924     1,13
 

Mineraalivarannot – Syväjärvi

Luokitus                               Mt          Li₂O %   Cut-off    JORC

Mitatut                                 1,540     1,33        0,50        2012

Osoitetut                             1,170     1,07        0,50        2012

Mahdolliset                         0,120     0,79        0,50        2012

Yhteensä                            2,830     1,20

Mineraalivarannot sisältävät malmivarat.

Malmivara-arvion on laatinut Pöyry Finland Oy, Ville-Matti Sepän MSc (geologia) valvoessa arvion laatimista EurGeol-pätevyyden omaavana henkilönä. Mineraalivarantoarvion on laatinut ja raportoinut Payne Geological Services Pty Ltd. Molemmat arviot on laadittu ja raportoitu JORC-koodin (2012) mukaisesti (the 2012 edition of the Australasian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves).

”Olemme tyytyväisiä, että malminetsintään ja timanttikairaukseen tekemämme panostukset ovat tuottaneet hyvää tulosta ja pystymme osoittamaan alueella olevan potentiaalin kasvaneina mineraalivarantoina ja malmivaroina. Tämä kannustaa meitä jatkamaan kairauksia. Kairausohjelmamme tuloksena olemme myös kyenneet lisäämään Syväjärven malmin tieto- ja luotettavuustasoa”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Pertti Lamberg. ”Syväjärven lisäksi olemme jatkaneet kairausohjelmaamme myös Rapasaaren alueella ja tulemme päivittämään myöhemmin kuluvan vuoden aikana myös Rapasaaren esiintymän mineraalivaranto- ja malmivara-arviot”, kertoo toimitusjohtaja Lamberg.

20.09.2019 16:11Koe Ajamisen Helppous - Volvo Trucksin syyskiertue alkaa huomenna lauantaina Riihimäeltä!
20.09.2019 11:15Sandvikin uutuudet olivat esittelyssä Maxpossa
20.09.2019 9:44Avoimet ovet Specman uusissa tiloissa Pirkkalassa tiistaina
19.09.2019 13:44JanLa Oy GreenCoat®-kumppaniksi
19.09.2019 12:02Milwaukeelta uusi pienikokoinen iskevä ruuviväännin
18.09.2019 12:30New Mineral Named for Famed Gemologist John Koivula
18.09.2019 12:22Nokian Mine King E-4 -kaivosrengasmallisto laajenee
18.09.2019 11:50SKAL:Budjettiriihestä käsittämätön ympäristölinjaus liikenteelle
18.09.2019 11:40Raaheen uusi jauhatuslaitos
17.09.2019 12:15Cramo: Digitalisoidusta kalustosta kerätty tieto tuo lisäarvoa vuokraukseen

Siirry arkistoon »