Suomen Arkkitehtiliitto: Nykyistä kaavoitusjärjestelmää kehitettävä

26.11.2019 9:42

SAFA.png

Ilmastonmuutos, eriarvoistuminen, väestörakenne ja kaupungistuminen asettavat yhdyskuntasuunnittelulle yhä suurempia haasteita. Suomen Arkkitehtiliitto SAFA pitää ensiarvoisen tärkeänä, että myös tuleva kaavoitusjärjestelmä mahdollistaa hyvän ja kestävän elinympäristön suunnittelun. Nykyistä maankäyttö- ja rakennuslakia on sovellettu turhan kapeasti.

– On tärkeää, että ympäristön kauneus, kulttuuriarvojen vaaliminen, kestävyys ja käytettävyys kirjataan lain yleiseen osaan. Hyvä elinympäristö on edellytys muiden tavoitteiden, kuten ilmastonmuutoksen ehkäisyn ja kansallisen turvallisuuden saavuttamiseksi, SAFAn puheenjohtaja Henna Helander sanoo

Kaavajärjestelmältä on toivottu suurempaa joustavuutta erityisesti runsaasti aikaa vievien kaavamuutosten takia. Kaavoituksesta rakennuksen toteutukseen voi kulua pitkä aika ja kaavoituksessa asetut tavoitteet vanhentua. 

– Tällaiset tilanteet pitäisi voida ratkaista poikkeamismenettelyillä, joita tulee kehittää vastaamaan muuttuvia tarpeita. Näin voitaisiin varmistaa nopeat, eri kaavatasot lävistävät muutokset. Joustavuutta voidaan lisätä myös ottamalla rakennusjärjestyksen tarjoamat mahdollisuudet kunnissa laajempaan käyttöön. Olisi syytä selvittää myös muiden instrumenttien, kuten MAL-sopimusten, tarjoamia mahdollisuuksia, Helander sanoo. 

Kuntien erityistarpeet huomioitava

Ympäristöministeriön alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän pykäläluonnoksessa nykyiset asema- ja yleiskaava korvataan yhdellä kuntakaavalla ja kaupunkiseuduille laaditaan uusi kaupunkiseutukaavaa.

Tunnistettua kaupunkiseutujen yhteissuunnittelun tarvetta varten tulee löytää esitettyä parempi instrumentti, joka tukee kaupunkiseutujen  kokonaisvaltaista kehittämistä. Myös kuntakaavoitusta tulee kehittää nykyisten asema- ja yleiskaavan pohjalta. Esitetystä kuntakaavan mallista ei  synny luotettavaa kuvaa kokonaisvaltaisen ja yksityiskohtaisen suunnittelun yhdistämisestä.  

– Etenkin kehittyvissä kaupungeissa tarvitaan erilliset, strategisen tason ja tarkemmin rakentamista ohjaavan tason kaavat. Nykyisessä järjestelmässä luonteeltaan erilaiset asiat on päätöksenteossa pidetty erillään, jolloin päättäjien ja kaupunkilaisten on ollut mahdollistaa ymmärtää, millä suunnittelun tasolla liikutaan. Yhden kuntakaavan kohdalla tällaista selkeää jakoa ei olisi, SAFAn maankäyttö- ja rakennuslakityöryhmän puheenjohtaja Timo Hintsanen sanoo.

– Kunnassa voi olla menossa samanaikaisesti sekä yleiskaavaprosessi että useita asemakaavaprosesseja, joiden tavoitteet ovat varsin erilaiset. On varmistettava, että kaikki tietävät, millä tasolla prosessissa kulloinkin liikutaan. 

Kunnalla täytyy myös jatkossa olla oikeus määritellä minkälaisia kaavainstrumentteja se alueellaan soveltaa ja miten se niitä skaalaa eri tilanteisiin. Yhden kuntakaavan mallissa ei ole huomioitu kasvukeskusten kehittämisen ja toisaalta taantuvien kuntien erityiskysymyksiä.

05.12.2019 16:20Harjanti Oy: Maanrakennusta maalla ja merellä
05.12.2019 9:00Teboil HD-M5 N1 Grease - rasva raskaimpiin olosuhteisiin
04.12.2019 14:03Sandvik ja FSP sopimukseen Turun pintakäsittelytoiminnoista
03.12.2019 20:11Kivirockin ja Ammattilehden vaihtokonelehti valmistumassa - vielä ehdit mukaan ilmoituksella!
03.12.2019 15:47Endomines hankkii Fridayn kaivoksen avolouhoksen kaivosoikeudet
03.12.2019 14:47Nimitysuutisia Rotatorilla
02.12.2019 13:05Vuoden 2019 Paalutustyömaana palkittu yksi Suomen vanhimmista asfalttiteistä
02.12.2019 12:12Scania Suomi tehostaa päällirakennetoimintojaan - valmiit Scania SuperMax -ajoneuvot tulevat markkinoille
01.12.2019 17:34Pitkäpuominen Kobelco SK500 LC-10 tuo Sundström Ab Oy:lle: Ulottuvuutta työntekoon
01.12.2019 10:11Skanskalle voitto Itä-Suomen työturvallisuuskilpailun konsernisarjassa

Siirry arkistoon »