Ympäristöministeriöltä ohjeistus suljettujen ja hylättyjen kaivannaisjätealueiden kunnostustarpeen arviointiin

04.08.2020 9:23

kaivos-ohjeet.png

Uusi ohjeistus tarjoaa välineitä suljettujen ja hylättyjen kaivannaisjätealueiden riskienhallintaan muun muassa ympäristövaikutusten ja rakenteiden kunnostustarpeen näkökulmasta.

EU:n kaivannaisjätedirektiivin ja siihen liittyvän Suomen lainsäädännön vauhdittamana ympäristöministeriön alaisuudessa on tehty jo 10 vuotta työtä nk. KAJAK-projekteissa. Päämääränä on kartoittaa vakavaa ympäristön pilaantumista tai ympäristölle vaaraa aiheuttavat suljetut ja hylätyt kaivannaisjätealueet, arvioida kohteiden kunnostustarvetta, selvittää vastuita sekä tutkia mahdollisten kunnostustoimenpiteiden soveltuvuutta.

KAJAK-työn tuloksena valmistui ohjeistus jatkotoimenpidesuosituksen saaneiden suljettujen ja hylättyjen kaivannaisjätealueiden riskiperusteiseen kunnostustarvearviointiin. Kaivannaisalan toimijoille suunnattu ohjeistus käsittelee ensisijassa metallimalmikaivoksille ominaisia riskejä, kuten happamien ja haitta-aineita sisältävien valumavesien muodostumista, pölyämistä ja rakenteiden sortumavaaraa sekä näiden vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön.

Ohjeistuksessa käydään läpi riskinarvioinnin sisältöä ja toteutustapaa. Keskiössä ovat taustatietojen kerääminen, käsitteellisen mallin luominen, tutkimusmenetelmien valinta ja riskien määrittäminen. Ohjeistus on julkaistu Ympäristöministeriön julkaisusarjassa ja sen voi ladata Valtioneuvoston julkaisuarkiston verkkosivulta.

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) vetämä projekti toteutettiin yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Envineer Oy:n asiantuntijoiden kanssa. Projektin päärahoittajana toimi ympäristöministeriö ja loppurahoituksesta vastasivat GTK, SYKE ja Kaivosteollisuus ry.

22.09.2020 8:42Oulun yliopistossa on kehitetty aivan uudentyyppinen murskausmenetelmä malmien mineraalien hallittuun erottamiseen
21.09.2020 13:45Maanmittauslaitoksen uusi maastotietojen tuotantojärjestelmä perustuu avoimeen lähdekoodiin
18.09.2020 23:33KATSO TÄSTÄ 25. JUHLA LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia - mukana paljon maarakennusalan asiaa!
16.09.2020 9:00LÄHDE MUKAAN JUONNOLLA TAI MAINOSFILMILLÄ! Ammattilehden Hyviä uutisia! 25-juhlalähetys tulossa nyt perjantaina
15.09.2020 9:43Maa- ja vesirakentamisen yrityksillä liikevaihdon kasvu jatkuu vahvana
15.09.2020 9:13Metso Outotec on saanut kaksi anodivalimon tilausta
15.09.2020 9:13Pohjoismaiset louhinta- ja tärinäkonsultit yhdistyvät
14.09.2020 9:12Onninen avasi pikatukun Riihimäellä
13.09.2020 11:11Euroopan raaka-aineiden saanti turvattava
11.09.2020 23:33KATSO TÄSTÄ 11.9. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia - mukana paljon maarakennus asiaa...

Siirry arkistoon »