Oikeus hylkäsi suurelta osin valitukset Syväjärven kaivosalueen ympäristö- ja vesitalousluvista

21.06.2021 11:00

Keliber_sy_vajarvi.png

Vaasan hallinto-oikeus on suurelta osin hylännyt Keliberin Syväjärven kaivosalueen ympäristö- ja vesitalousluvista maaliskuussa 2019 jätetyt kolme valitusta. Luvat sisältävät kymmeniä toimintaa sääteleviä määräyksiä, joiden lisäksi oikeus velvoitti nyt Keliberin edelleen tehostamaan vesien tarkkailua. Vaasan hallinto-oikeus julkisti päätöksensä 16. kesäkuuta 2021.

”Olemme iloisia tästä odotustemme mukaisesta päätöksestä, joka vauhdittaa Keliberin suunnitelmaa päästä aloittamaan litiumhydroksidin tuotanto omasta malmista ensimmäisenä yhtiönä Euroopassa. Tuotteemme edistää liikenteen sähköistymistä ja ilmastoystävällistä kehitystä”, kommentoi Keliber Oy:n toimitusjohtaja Hannu Hautala.

Ympäristöpäällikkö Kari Wiikinkoski on tyytyväinen hallinto-oikeuden vahvistettua Keliberin näkemyksen, jonka mukaan toiminta ei aiheuta merkittävää haittaa ympäristölle tai vesistölle. Keliber on sitoutunut minimoimaan ympäristövaikutuksensa ja käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

”Ympäristö- ja vesitalousluvat sisältävät kymmeniä toimintaa sääteleviä määräyksiä, joiden avulla varmistetaan toiminnan ympäristövaikutusten pysyminen mahdollisimman pieninä. Ensimmäinen tehtävämme on käydä läpi määräykset ja niihin liittyvä tarkkailusuunnitelma yhdessä valvovan viranomaisen eli Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa”, sanoo Kari Wiikinkoski.

Kun päätös saa lainvoiman, voi Keliber aloittaa valmistelevat työt kaivosalueella ympäristöluvan mukaisesti. Kaivosalueen valmisteleviin töihin kuuluvat mm. maapeitteen poistaminen, teiden rakentaminen ja laskeutusaltaiden sekä pintavalutuskosteikon teko. Malmin louhinnan on määrä alkaa vuonna 2024.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) myönsi helmikuussa 2019 ympäristönsuojelulain (527/2014) ja vesilain (587/2011) mukaiset ympäristö- ja vesitalousluvat Syväjärven avolouhoksen toiminnalle.

Päätöksestä jätettiin Vaasan hallinto-oikeuteen kolme valitusta, jotka koskivat erityisesti typen päästörajoja ja päästöjen tarkkailua, kalatalousmaksuja ja haittakorvauksia, sekä suunnitteluun, rakentamiseen ja alueiden mitoituksiin liittyviä kysymyksiä.

Keliber vastasi esitettyihin huoliin yksityiskohtaisesti vastineissaan, jotka jätettiin 25.7.2019 ja 8.10.2020. Yhtiö perusteli esitettyjä päästörajoja vedoten siihen, että päästöillä ei ole merkittävää haitallista vaikutusta ympäristöön tai vesistön tilaan. Kaikki yksittäiset vaatimukset perusteltiin erikseen.

03.08.2021 8:00Maarakennus T. Haavisto Oy: Yli 50 vuotta maata muokaten
03.08.2021 7:00Meijjänperän Rekkatapahtuma Pyhäjärvellä 6.-7.8. - lähde mukaan mukavaan tapahtumaan
02.08.2021 10:00Kivikiilauksen työmenetelmät kehittyvät
01.08.2021 11:00Työturvalliset valoratkaisut HELLAlta
30.07.2021 21:23KATSO TÄSTÄ 30.7. LÄHETYS - Ammattilehden ja Kivirockin Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
28.07.2021 9:22Hardox® 500 Tuf -teräksestä valmistetut kaivinkoneen kauhat valmiina kovaan työhön
27.07.2021 10:00Terrafame Oy:n vuoden 2021 tammi-kesäkuun tulos julkaistaan 29.7.
24.07.2021 11:00Selvitys: Kaivosteollisuuden kiertotaloutta voidaan tehostaa
23.07.2021 21:33KATSO TÄSTÄ 23.7. LÄHETYS - Ammattilehden ja Kivirockin Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
23.07.2021 8:00Maarakennusalan kustannukset nousivat kesäkuussa 8,2 prosenttia vuodentakaisesta

Siirry arkistoon »