Väylävirasto kaipaa palautetta infrarakentamisen vähähiilisyyden arviointimenetelmästä

05.05.2023 9.00

vayla_hiiliraportti.png

Väyläviraston valmisteleman infrarakentamisen vähähiilisyyden arviointimenetelmän luonnos on kommentoitavana 5.6.2023 saakka.

Väylävirasto on yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa valmistellut infrarakentamisen vähähiilisyyden arviointimenetelmää, jonka avulla pyritään yhdenmukaistamaan infrarakentamisen ilmastovaikutusten arviointia. Tavoitteena on, että laadittava menetelmä palvelee laajemmin myös kuntasektorin infrarakentamisen kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa.

Nyt kommenteilla olevan arviointimenetelmän laadinnassa on hyödynnetty CO2data.fi -päästötietokantatyötä ja YM:n talonrakentamisen vastaavaa arviointimenetelmäkuvausluonnosta soveltuvilta osin. Infrarakentamisen arviointimenetelmä on laadittu Väyläviraston toimesta yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa, ja sitä on pilotoitu hankkeissa Väylävirastossa ja mm. Helsingin kaupungilla vuosina 2022-2023.

Arviointi perustuu rakennusosatasoisen tiedon hyödyntämiseen. Arviointi soveltuu tehtäväksi ainakin:

  • Tie – ja ratasuunnitelmavaiheessa / katu- ja puistosuunnitelmavaiheessa
  • Rakennussuunnittelu / Rakennussuunnitelmavaiheessa
  • Rakentamisvaiheessa

Arvioinnissa huomioidaan väylä- ja kaupunkiympäristön infrarakentaminen sekä rakentamisen aikaiset väliaikaiset rakenteet. Arviointimenetelmä tulee kehittymään jatkossa tiedon ja kokemusten kertyessä. Myös laskennan soveltaminen urakoiden toteutuksessa on vielä kehitysvaiheessa.

Syksyllä 2023 julkaistavan arviointimenetelmän ensimmäinen versio parantaa olennaisesti päästölaskelmien vertailukelpoisuutta ja laajentaa menetelmän kattavuutta aiempiin laskelmiin nähden. Menetelmä ei kuitenkaan kata vielä tässä vaiheessa kaikkia väylän elinkaaren vaiheita ja muun muassa biogeenisen hiilen osuus ja maankäytön muutosten päästövaikutuksien arviointi on toistaiseksi jätetty tämän infrarakentamiseen keskittyvän ohjeistuksen ulkopuolelle. Kehitystyö infrarakentamisen ilmastovaikutusten arvioinnin osalta jatkuu edelleen, ja arviointimenetelmää päivitetään tarvittaessa.

Tutustu arviointimenetelmän luonnokseen

Voit antaa palautteesi Väylävirastolle 5.6.2023 mennessä kyselylomakkeella.
Kyselylomake palautteen antamiseen

Lisätietoja:
ympäristöasiantuntija Karoliina Saarniaho, Väylävirasto, p. 029 534 3294
Infrarakentamisen päästötietokanta: CO2data.fi/infra/

Kerroimme arviointimenetelmätyöstä ja piloteista joulukuussa: https://vayla.fi/-/vahahiilisempi-rakentaminen-infra-alan-yhteinen-tavoite

24.05.2024 23.00KATSO TÄSTÄ 24.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
23.05.2024 8.02Uusi murskausmenetelmä säästää vettä ja energiaa kaivoksilla ja tuottaa parempaa akkumateriaalia - jatkotestaukseen myös muille malmeille
21.05.2024 14.00Metso saavutti sadan kaivoskuorma-autojen lavatoimituksen merkkipaalun - viimeisin lavatoimitus Bolidenin kaivokselle Suomessa
20.05.2024 17.00Suomalaiset Kaivosbarometrissa: Olemme liian riippuvaisia Kiinan ja Venäjän mineraaleista
20.05.2024 10.00Enersensen yhteistyö tuulipuistojen kunnossapidossa OX2:n kanssa saa jatkoa
17.05.2024 23.00KATSO TÄSTÄ 17.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset - MUKANA IFAT 2024 MESSUKOOSTE!
17.05.2024 12.30Kia EV9 GT Line matkatestissä - maailmanluokan matkantekoa - KATSO VIDEO!
16.05.2024 14.00Metso tuo markkinoille diesel-sähkökäyttöisen Lokotrack EC -sarjan ensimmäiset tuotteet
14.05.2024 11.00Ravinteet talteen ja kiertoon Lohjan Munkkaan tutkimus- ja kehityshankkeessa
13.05.2024 10.00Toyota-trukkien ja -hyötyajoneuvojen yhteinen tapahtuma 22.-23.5. Tampereella

Siirry arkistoon »