Väylävirasto kaipaa palautetta infrarakentamisen vähähiilisyyden arviointimenetelmästä

05.05.2023 9:00

vayla_hiiliraportti.png

Väyläviraston valmisteleman infrarakentamisen vähähiilisyyden arviointimenetelmän luonnos on kommentoitavana 5.6.2023 saakka.

Väylävirasto on yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa valmistellut infrarakentamisen vähähiilisyyden arviointimenetelmää, jonka avulla pyritään yhdenmukaistamaan infrarakentamisen ilmastovaikutusten arviointia. Tavoitteena on, että laadittava menetelmä palvelee laajemmin myös kuntasektorin infrarakentamisen kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa.

Nyt kommenteilla olevan arviointimenetelmän laadinnassa on hyödynnetty CO2data.fi -päästötietokantatyötä ja YM:n talonrakentamisen vastaavaa arviointimenetelmäkuvausluonnosta soveltuvilta osin. Infrarakentamisen arviointimenetelmä on laadittu Väyläviraston toimesta yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa, ja sitä on pilotoitu hankkeissa Väylävirastossa ja mm. Helsingin kaupungilla vuosina 2022-2023.

Arviointi perustuu rakennusosatasoisen tiedon hyödyntämiseen. Arviointi soveltuu tehtäväksi ainakin:

  • Tie – ja ratasuunnitelmavaiheessa / katu- ja puistosuunnitelmavaiheessa
  • Rakennussuunnittelu / Rakennussuunnitelmavaiheessa
  • Rakentamisvaiheessa

Arvioinnissa huomioidaan väylä- ja kaupunkiympäristön infrarakentaminen sekä rakentamisen aikaiset väliaikaiset rakenteet. Arviointimenetelmä tulee kehittymään jatkossa tiedon ja kokemusten kertyessä. Myös laskennan soveltaminen urakoiden toteutuksessa on vielä kehitysvaiheessa.

Syksyllä 2023 julkaistavan arviointimenetelmän ensimmäinen versio parantaa olennaisesti päästölaskelmien vertailukelpoisuutta ja laajentaa menetelmän kattavuutta aiempiin laskelmiin nähden. Menetelmä ei kuitenkaan kata vielä tässä vaiheessa kaikkia väylän elinkaaren vaiheita ja muun muassa biogeenisen hiilen osuus ja maankäytön muutosten päästövaikutuksien arviointi on toistaiseksi jätetty tämän infrarakentamiseen keskittyvän ohjeistuksen ulkopuolelle. Kehitystyö infrarakentamisen ilmastovaikutusten arvioinnin osalta jatkuu edelleen, ja arviointimenetelmää päivitetään tarvittaessa.

Tutustu arviointimenetelmän luonnokseen

Voit antaa palautteesi Väylävirastolle 5.6.2023 mennessä kyselylomakkeella.
Kyselylomake palautteen antamiseen

Lisätietoja:
ympäristöasiantuntija Karoliina Saarniaho, Väylävirasto, p. 029 534 3294
Infrarakentamisen päästötietokanta: CO2data.fi/infra/

Kerroimme arviointimenetelmätyöstä ja piloteista joulukuussa: https://vayla.fi/-/vahahiilisempi-rakentaminen-infra-alan-yhteinen-tavoite

02.06.2023 20:30KATSO TÄSTÄ 2.6. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
01.06.2023 13:08Kamrock ostaa Telamurskan liiketoiminnan
31.05.2023 10:00Rakentamisen liikevaihto ei muuttunut huhtikuussa 2023 vuodentakaisesta
30.05.2023 16:00Epiroc lanseerasi uuden pintapuolen SmartROC T25 -poravaunun -älykäs poravaunu älykkäämpiin operaatioihin
30.05.2023 11:00Suomen on juuri nyt tehtävä kaikkensa EU:n CEF-tierahoituksen kotiuttamiseksi, muistuttavat SKAL ja INFRA.
29.05.2023 12:15Rototiltille kaksi suunittelupalkintoa
29.05.2023 10:29engcon laajentaa CAT-yhteensopivuutta loppuvuodesta
28.05.2023 11:00INFRA ja SKAL: Suomi ehtii vielä terästäytyä EU:n väylärahoituksen hakemisessa - on toimittava viipymättä
27.05.2023 16:00Kuljetus 2023 -suurtapahtumassa yli 13 000 kävijää
26.05.2023 22:30KATSO TÄSTÄ ERIKOISLÄHETYS KULJETUS 2023 NÄYTTELYSTÄ - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus ja metsäalan tuoreet kuulumiset

Siirry arkistoon »