Nesteen uusiutuvien polttoaineiden käyttöönotolla tavoitellaan lähes kolmasosaa Outokummun Kemin kaivoksen hiilineutraaliustavoitteesta

09.10.2023 9.00

kemikemikemi.jpg

Neste ja Outokumpu tiivistävät yhteistyötään kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Outokumpu korvaa Kemin kaivoksen ja Tornion terästehtaan sekä näissä toimivien urakoitsijoiden käyttämät fossiiliset polttoaineet täysimääräisesti Neste MY Uusiutuva Diesel™ - ja Neste MY Uusiutuva Polttoöljy™ -tuotteilla.

Maailman vähäpäästöisimmän ruostumattoman teräksen valmistaja Outokummun tavoitteena on tehdä Kemin kaivoksesta hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Nesteen uusiutuvien polttoaineiden avulla Kemin kaivoksen ja Tornion tehtaan kaluston ja työkoneiden kasvihuonekaasupäästöt vähenevät keskimäärin 90 %*. Kemin kaivoksen vuotuiset kasvihuonekaasupäästöt vähenevät Nesteen uusiutuvien polttoaineiden käyttöönoton myötä lähes 11 300 tonnia, mikä tarkoittaa lähes 30 % Kemin kaivosta koskevan hiilineutraaliuskokonaistavoitteen saavuttamisesta.  

Outokummun Kemin kaivoksen hiilineutraaliuden saavuttamisessa kolme tärkeintä tekijää ovat fossiilisista polttoaineista luopuminen – myös urakoitsijoiden kalustossa – vähäpäästöisen sähkön hyödyntäminen sekä maa- ja propaanikaasun korvaaminen muilla lämmitysmenetelmillä. Nesteen uusiutuvilla polttoaineilla korvataan fossiiliset polttoaineet Kemin kaivoksen ja Tornion terästehtaan työkoneissa, junissa, varavoimanlähteissä ja kaivoksen ja tehtaan välisissä kuljetuksissa.

“Nesteellä tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olen iloinen, että pitkäaikainen yhteistyömme Outokummun kanssa jatkuu ja voimme tukea yhtiötä sen tavoitellessa kunnianhimoista hiilineutraaliustavoitettaan. Uusiutuvien polttoaineiden käyttöönotto Kemin kaivoksella ja Tornion terästehtaalla on Nesteen tähänastisesti laajin kaivos- ja terästeollisuusyhteistyö Euroopassa. Dieseliä tai kevyttä polttoöljyä käyttävään kalustoon ja työkoneisiin sellaisenaan sopivilla Nesteen uusiutuvilla tuotteilla Outokumpu pystyy pienentämään päästöjään välittömästi sekä oman toiminnan että urakoitsijoiden osalta”, sanoo Nesteen Suomen yritysasiakasmyynnistä vastaava johtaja Joni Pihlström.

“Kemin kaivoksen hiilineutraalius on miljoonien eurojen arvoinen investointi ja tarkoittaa meille toteutuessaan lähes 40 000 tonnin vähennystä Outokummun kasvihuonekaasupäästöihin. Siirrymme ensimmäisenä askeleena uusiutuviin polttoaineisiin, ja pyrimme tunnistamaan kaikki keinot pienentääksemme koko arvoketjun päästöjä – päästäksemme kokonaispäästöissä mahdollisimman lähelle nollaa. Tutkimme mahdollisuuksia kompensoida omassa arvoketjussamme jäljelle jääviä päästöjä, joita ei tällä hetkellä saatavilla olevilla teknologioilla pystytä muutoin vähentämään. Tavoitteenamme on tehdä Kemin kaivoksesta maailman ensimmäinen toiminnassa oleva hiilineutraali kaivos vuoteen 2025 mennessä”, sanoo Outokummun vastuullisuusjohtaja Heidi Peltonen. 

*) Keskimäärin 90 % pienemmät kasvihuonekaasupäästöt koko polttoaineen elinkaaren ajalta, kun päästöjä verrataan fossiiliseen dieseliin ja polttoöljyyn. Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmät ovat EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin II (2018/2001/EU) mukaisia.

12.06.2024 8.00Kokonaisvaltaista poltto-ainehuoltoa urakointiin
11.06.2024 8.00Maansiirto Mykkälä siirtyi kolmanteen polveen
10.06.2024 9.15Maarakennusurakointia ja kiviainestuotantoa
07.06.2024 19.00KATSO TÄSTÄ 7.6. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
05.06.2024 8.11Nimityksiä Terrafame Oy:n johtoryhmässä
04.06.2024 17.50KATSO VIDEO! Naantalin kaupungille uusi Ljungby L9 - "Kuskeilta tullut pelkkää kehua"
03.06.2024 11.00Betonin tehokasta murskausta työmaalla
03.06.2024 10.10Metso rakentaa teknologiakeskuksen Tampereelle
31.05.2024 23.00KATSO TÄSTÄ 31.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
31.05.2024 11.00Steelwrist on viidettä vuotta peräkkäin tunnustettu yhdeksi Ruotsin parhaiten johdetuista yrityksistä

Siirry arkistoon »