SSAB julkisti vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteensa

30.01.2024 11.00

ssablogouusi.jpg

SSAB julkisti tänään tilinpäätöstiedotteensa vuodelta 2023. Raportti on saatavilla englanniksi ja ruotsiksi yhtiön verkkosivuilla.

Neljännen neljänneksen avainluvut: 

  • Liikevaihto oli 26 469 (30 138) milj. Ruotsin kruunua
  • Liiketulos1) oli 2 400 (3 768) milj. kruunua
  • Osakekohtainen tulos1) oli 1,86 (3,18) kruunua 
  • Nettokassavaranto oli 18,2 (14,3) mrd. kruunua

Koko vuoden 2023 avainluvut:

  • Liikevaihto oli 119,5 (128,7) miljardia kruunua
  • Liiketulos1) oli 16,5 (29,3) miljardia kruunua
  • Osakekohtainen tulos1) oli 12,67 (22,38) kruunua
  • Hallitus esittää, että vuodelta 2023 jaetaan osinkoa 5,00 (8,70) kruunua osakkeelta

Toimitusjohtajan katsaus 

SSAB:n vuoden 2023 neljännen neljänneksen liiketulos1) oli 2 400 (3 768) milj. kruunua ja koko vuoden liiketulos1) oli 16,5 (29,3) mrd. kruunua. Liiketulos heikkeni viime vuoden ennätystasoon verrattuna, mikä johtui ennen kaikkea heikentyneistä markkinoista ja alentuneista hinnoista, eritoten Euroopassa. SSAB:n kassavirta jatkui vahvana ja koko vuoden operatiivinen rahavirta oli 21,5 (22,7) mrd. kruunua. Hyvän rahoitusaseman myötä käynnistimme osakkeiden takaisinostot neljännellä vuosineljänneksellä ja hallitus esittää, että vuodelta 2023 jaetaan osinkoa 5,00 (8,70) kruunua osakkeelta. Vuoden aikana SSAB vahvisti asemaansa terästeollisuuden vihreän siirtymän johtajana ja toi markkinoille ainutlaatuisen SSAB Zero -teräksen. 

SSAB Special Steels -divisioonan liiketulos1) neljännellä neljänneksellä oli 847 (1 369) milj. kruunua ja liiketulosprosentti oli 12 (16) %. Divisioonan sekä suorituskyvyltään että laadultaan ainutlaatuiset tuotteet tuovat lisäarvoa asiakkaillemme, mikä luo edellytykset vakaammille hinnoille suhdannesyklin eri vaiheissa. 

SSAB Americas -divisioonan liiketulos1) neljännellä neljänneksellä oli 1 681 (2 725) milj. kruunua ja liiketulosprosentti oli 25 (36) %. SSAB Europe -divisioonan liiketulos1) oli 165 (-229) milj. kruunua ja liiketulosprosentti oli 2 (-2) %. Suunnitelluista huoltoseisokeista aiheutui kustannuksia kaikille teräsdivisioonille neljännellä neljänneksellä. 

Turvallisuus parani edelleen ja vuonna 2023 yli päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LTIF) laski tasolle 0,87 (1,06).

Heikon markkinatilanteen takia sekä Tibnor että Ruukki Construction ovat toteuttaneet kustannussäästöohjelmat, joihin sisältyy myös henkilöstövähennyksiä. SSAB Europe -divisioona sopeutti tuotantoa, kustannuksia ja henkilöstöä ja nämä toimenpiteet jatkuvat osin myös vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen aikana, koska rakennustuotesegmentin kysyntä jatkuu heikkona. Myös SSAB Special Steels -divisioonan markkinoilla asiakkaiden asenne on varovaisempi, eritoten Euroopassa. Kvarttolevyjen markkinahinta Pohjois-Amerikassa vakiintui neljännen neljänneksen loppupuolella.

Kiinnostus hiilidioksidipäästöttömiä tuotteita kohtaan kasvoi vuonna 2023, ja toimitimme yli 50 000 tonnia SSAB Zero -terästä (ilman Scope 1 ja Scope 2 -päästöjä). Kiinnostus kasvoi voimakkaasti Euroopan lisäksi myös Yhdysvalloissa. 

Olemme aloittaneet valokaariuunin rakentamisen Ruotsin Oxelösundiin keskeisenä osana tulevaa fossiilivapaata terästuotantoa. Päätös Oxelösundin voimalinjalle myönnetystä luvasta sai lainvoiman tammikuun 2024 lopulla, ja muutostyö jatkuu suunnitelmien mukaan.

  1. Vertailutietona esitetään oikaistu liiketulos ja oikaistu osakekohtainen tulos. Vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä ja koko vuonna 2023 ei ollut vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
12.06.2024 8.00Kokonaisvaltaista poltto-ainehuoltoa urakointiin
11.06.2024 8.00Maansiirto Mykkälä siirtyi kolmanteen polveen
10.06.2024 9.15Maarakennusurakointia ja kiviainestuotantoa
07.06.2024 19.00KATSO TÄSTÄ 7.6. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
05.06.2024 8.11Nimityksiä Terrafame Oy:n johtoryhmässä
04.06.2024 17.50KATSO VIDEO! Naantalin kaupungille uusi Ljungby L9 - "Kuskeilta tullut pelkkää kehua"
03.06.2024 11.00Betonin tehokasta murskausta työmaalla
03.06.2024 10.10Metso rakentaa teknologiakeskuksen Tampereelle
31.05.2024 23.00KATSO TÄSTÄ 31.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
31.05.2024 11.00Steelwrist on viidettä vuotta peräkkäin tunnustettu yhdeksi Ruotsin parhaiten johdetuista yrityksistä

Siirry arkistoon »