SSAB julkisti vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteensa

30.01.2024 11.00

ssablogouusi.jpg

SSAB julkisti tänään tilinpäätöstiedotteensa vuodelta 2023. Raportti on saatavilla englanniksi ja ruotsiksi yhtiön verkkosivuilla.

Neljännen neljänneksen avainluvut: 

  • Liikevaihto oli 26 469 (30 138) milj. Ruotsin kruunua
  • Liiketulos1) oli 2 400 (3 768) milj. kruunua
  • Osakekohtainen tulos1) oli 1,86 (3,18) kruunua 
  • Nettokassavaranto oli 18,2 (14,3) mrd. kruunua

Koko vuoden 2023 avainluvut:

  • Liikevaihto oli 119,5 (128,7) miljardia kruunua
  • Liiketulos1) oli 16,5 (29,3) miljardia kruunua
  • Osakekohtainen tulos1) oli 12,67 (22,38) kruunua
  • Hallitus esittää, että vuodelta 2023 jaetaan osinkoa 5,00 (8,70) kruunua osakkeelta

Toimitusjohtajan katsaus 

SSAB:n vuoden 2023 neljännen neljänneksen liiketulos1) oli 2 400 (3 768) milj. kruunua ja koko vuoden liiketulos1) oli 16,5 (29,3) mrd. kruunua. Liiketulos heikkeni viime vuoden ennätystasoon verrattuna, mikä johtui ennen kaikkea heikentyneistä markkinoista ja alentuneista hinnoista, eritoten Euroopassa. SSAB:n kassavirta jatkui vahvana ja koko vuoden operatiivinen rahavirta oli 21,5 (22,7) mrd. kruunua. Hyvän rahoitusaseman myötä käynnistimme osakkeiden takaisinostot neljännellä vuosineljänneksellä ja hallitus esittää, että vuodelta 2023 jaetaan osinkoa 5,00 (8,70) kruunua osakkeelta. Vuoden aikana SSAB vahvisti asemaansa terästeollisuuden vihreän siirtymän johtajana ja toi markkinoille ainutlaatuisen SSAB Zero -teräksen. 

SSAB Special Steels -divisioonan liiketulos1) neljännellä neljänneksellä oli 847 (1 369) milj. kruunua ja liiketulosprosentti oli 12 (16) %. Divisioonan sekä suorituskyvyltään että laadultaan ainutlaatuiset tuotteet tuovat lisäarvoa asiakkaillemme, mikä luo edellytykset vakaammille hinnoille suhdannesyklin eri vaiheissa. 

SSAB Americas -divisioonan liiketulos1) neljännellä neljänneksellä oli 1 681 (2 725) milj. kruunua ja liiketulosprosentti oli 25 (36) %. SSAB Europe -divisioonan liiketulos1) oli 165 (-229) milj. kruunua ja liiketulosprosentti oli 2 (-2) %. Suunnitelluista huoltoseisokeista aiheutui kustannuksia kaikille teräsdivisioonille neljännellä neljänneksellä. 

Turvallisuus parani edelleen ja vuonna 2023 yli päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LTIF) laski tasolle 0,87 (1,06).

Heikon markkinatilanteen takia sekä Tibnor että Ruukki Construction ovat toteuttaneet kustannussäästöohjelmat, joihin sisältyy myös henkilöstövähennyksiä. SSAB Europe -divisioona sopeutti tuotantoa, kustannuksia ja henkilöstöä ja nämä toimenpiteet jatkuvat osin myös vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen aikana, koska rakennustuotesegmentin kysyntä jatkuu heikkona. Myös SSAB Special Steels -divisioonan markkinoilla asiakkaiden asenne on varovaisempi, eritoten Euroopassa. Kvarttolevyjen markkinahinta Pohjois-Amerikassa vakiintui neljännen neljänneksen loppupuolella.

Kiinnostus hiilidioksidipäästöttömiä tuotteita kohtaan kasvoi vuonna 2023, ja toimitimme yli 50 000 tonnia SSAB Zero -terästä (ilman Scope 1 ja Scope 2 -päästöjä). Kiinnostus kasvoi voimakkaasti Euroopan lisäksi myös Yhdysvalloissa. 

Olemme aloittaneet valokaariuunin rakentamisen Ruotsin Oxelösundiin keskeisenä osana tulevaa fossiilivapaata terästuotantoa. Päätös Oxelösundin voimalinjalle myönnetystä luvasta sai lainvoiman tammikuun 2024 lopulla, ja muutostyö jatkuu suunnitelmien mukaan.

  1. Vertailutietona esitetään oikaistu liiketulos ja oikaistu osakekohtainen tulos. Vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä ja koko vuonna 2023 ei ollut vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
01.03.2024 19.00KATSO TÄSTÄ 1.3. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
28.02.2024 12.22Matekon Seinäjoen toimipisteessä tapahtuu - uutta voimaa myyntiin ja Konepäivät tulossa!
28.02.2024 8.00Maarakennusalan kustannukset nousivat vuoden 2024 tammikuussa 1,0 % vuodentakaisesta
27.02.2024 17.00KATSO VIDEO! Dinolift 50 vuotta - Pitkäaikainen yhteistyö Rotatorin kanssa
24.02.2024 11.00Metso toimittaa keskeistä murskaus- ja jauhatustekniikkaa australialaiseen kultakaivokseen
23.02.2024 18.00KATSO TÄSTÄ 23.2. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
23.02.2024 14.00engcon lanseeraa tärylevyn uuteen kokoluokkaan
22.02.2024 11.00Kaivosteollisuus ry:n EDI-työkalu on nyt julkaistu
20.02.2024 15.00Karjalan ja Savon ratojen parantaminen aloitettava pikaisesti
20.02.2024 12.00Nimitykset: Tuomas Hietanen ja Petteri Karttunen vahvistaa Suomen Rakennuskoneen myyntitiimiä

Siirry arkistoon »