Metallinjalostajat ry: EU:n uudet 2040 ilmastotavoitteet korostavat investointien tärkeyttä

06.02.2024 14.00

ssarterasta.jpg

Suomalaisen metallinjalostuksen näkymiä varjostaa tällä hetkellä EU:n sisäinen valtiontukikilpailu. Suunnitellut vähähiilisyyshankkeet olisikin saatava markkinaehtoisesti liikkeelle. Puhtaan, luotettavan ja kohtuuhintaisen energian saatavuus on niin ikään varmistettava. EU:n hiilirajamekanismin kehittäminen ja polkumyynniltä suojautuminen tulee olla mukana EU:n keinovalikoimassa.

Komission tänään julkaisema ehdotus vuoden 2040 ilmastotavoitteesta tähtää vähintään 90 % päästövähennystasoon vuoteen 1990 verrattuna. Suomessa toimivat metalleja jalostavat yrityksemme ovat jo nyt vähäpäästöisempiä kuin kilpailijat EU:n ulkopuolella keskimäärin. Panostuksesta yhä vähäpäästöisempiin ja tehokkaampiin metallien tuotantotapoihin on haettu kilpailuetua, mikä tukee myös hiilineutraaliuteen vuonna 2035 tähtäävän Suomen kunnianhimoisen ilmastopolitiikan toteutumista. Julkisuudessa eniten näkyneiden vähähiilisen teräksen ja pienten modulaaristen ydinvoimaloiden lisäksi metallinjalostajilla on käynnissä kehittämishankkeita myös vetyyn ja biohiileen liittyen.  

EU:n tulee jatkaa johdonmukaisesti kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Sen nykyisten ilmastotoimien on arvioitu johtavan jo noin 88 % päästövähennykseen vuonna 2040. Siksi nyt esitettyä tavoitetason nostamista keskeisempi huomion aihe on onnistumisen edellytysten kasvattaminen. Euroopassa, kuten Suomessakin, on suuri määrä vähähiilisyyteen tähtääviä suunniteltuja, investointipäätöstä tai lupaa odottavia hankkeita. Näiden markkinaehtoinen liikkeelle saanti ehkäisee sisämarkkinoiden toimintaa heikentävää valtiontukikilpailua. Hyvin toimivat sisämarkkinat ovat keskeinen edellytys jäsenmaiden vahvalle teolliselle perustalle, huoltovarmuudelle, turvallisuudelle sekä ennen kaikkea kasvulle ja hyvinvoinnille.  

– Olemme panostaneet edelläkävijyyteen pitkälti omaehtoisesti, minkä vuoksi kiihtyvä valtiontukikilpailu on varsin huolestuttavaa. Tulevan komission tulisi ottaa tavoitteekseen kilpailukyvyn kasvattaminen reilun ja muutosta edistävän investointiympäristön avulla. Mielestäni tämä kuuluu vahvistuvan teollisuuspolitiikan ytimeen, toteaa Metallinjalostajat ry:n toimitusjohtaja Saku Vuori.  

Vahvistuvan teollisuuspolitiikan tulisi olla linjassa myös energiapolitiikan ja kauppapolitiikan kanssa. Puhtaan, luotettavan ja kohtuuhintaisen energian saatavuuden varmistaminen on energiaintensiiviselle teollisuudelle elintärkeää kilpailukyvyn kannalta. Mikäli valtiontukikilpailu ei laannu Euroopassa, tulisi Suomen jatkaa sähköistämisentukilakia ja pitää yllä mahdollisuutta energiatukiin. TKI-rahoituksen vahvempi kohdentaminen teollisuuden vähähiilisyyssiirtymään olisi myös kannatettavaa. EU:n kauppapolitiikalla tulee edistää eurooppalaisen vähähiilisen teollisen valmistuksen kasvuedellytyksiä ja globaalia kilpailukykyä, mitä tällä hetkellä haastaa ympäristösuorituskyvyltään heikkojen tuotteiden halpatuonti unionin alueelle. Tämän vuoksi muun muassa hiilirajamekanismin toimivuudesta huolehtiminen ja polkumyynniltä suojautuminen tulee olla mukana EU:n keinovalikoimassa.

01.03.2024 19.00KATSO TÄSTÄ 1.3. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
28.02.2024 12.22Matekon Seinäjoen toimipisteessä tapahtuu - uutta voimaa myyntiin ja Konepäivät tulossa!
28.02.2024 8.00Maarakennusalan kustannukset nousivat vuoden 2024 tammikuussa 1,0 % vuodentakaisesta
27.02.2024 17.00KATSO VIDEO! Dinolift 50 vuotta - Pitkäaikainen yhteistyö Rotatorin kanssa
24.02.2024 11.00Metso toimittaa keskeistä murskaus- ja jauhatustekniikkaa australialaiseen kultakaivokseen
23.02.2024 18.00KATSO TÄSTÄ 23.2. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
23.02.2024 14.00engcon lanseeraa tärylevyn uuteen kokoluokkaan
22.02.2024 11.00Kaivosteollisuus ry:n EDI-työkalu on nyt julkaistu
20.02.2024 15.00Karjalan ja Savon ratojen parantaminen aloitettava pikaisesti
20.02.2024 12.00Nimitykset: Tuomas Hietanen ja Petteri Karttunen vahvistaa Suomen Rakennuskoneen myyntitiimiä

Siirry arkistoon »