Terrafame 2023: Liiketulos heikkeni haastavassa markkinassa, perustuotanto jatkui lähellä ennätystasoa

20.03.2024 9.00

terrafamelogouusi.jpg

Loka−joulukuu 2023 lyhyesti:

 • Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto laski 41,2 (70,6) miljoonaan euroon ja oli 26,6 prosenttia (38,0) yhtiön liikevaihdosta. Liikevaihtoa alensivat nikkelisulfaatin markkinahinnan lasku ja rajoitetut tuotantomäärät.
 • Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli 113,6 (115,1) miljoonaa euroa. Nikkelin ja sinkin markkinahinnan laskulla oli negatiivinen vaikutus liikevaihtoon.
 • Liikevaihto yhteensä oli 154,8 (185,7) miljoonaa euroa, mikä oli 16,6 prosenttia vertailukautta vähemmän.
 • Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä laski 35,9 (59,5) miljoonaan euroon ja oli 23,2 (32,0) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 20,2 (44,5) miljoonaa euroa. Ympäristövarauksen korotus heikensi loka−joulukuun 2023 käyttökatetta ja liiketulosta 15,1 miljoonalla eurolla.
 • Liiketoiminnan vapaa kassavirta oli -5,0 (16,7) miljoonaa euroa.

Tammi−joulukuu 2023 lyhyesti:

 • Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto laski 167,5 (207,1) miljoonaan euroon ja oli 29,9 (35,4) prosenttia yhtiön liikevaihdosta. Markkinatilanteesta johtunut alhaisempi kapasiteetin käyttöaste ja laskeneet markkinahinnat alensivat liikevaihtoa.
 • Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli 393,4 (377,3) miljoonaa euroa. Tuotantomäärät olivat lähellä edellisvuoden ennätystasoa.
 • Liikevaihto yhteensä oli 560,9 (584,4) miljoonaa euroa, mikä oli 4,0 prosenttia tilikautta 2022 vähemmän.
 • Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä laski 99,4 (152,1) miljoonaan euroon ja oli 17,7 (26,0) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 38,4 (93,9) miljoonaa euroa. Ympäristövarauksen korotus heikensi loka−joulukuun 2023 käyttökatetta ja liiketulosta 15,1 miljoonalla eurolla.
 • Käyttökatteen ja liiketuloksen lasku johtui alhaisemmista markkinahinnoista sekä akkukemikaalitehtaan rajoitetuista tuotantomääristä. Lisäksi keskeneräisen tuotannon varaston kasvu oli selvästi edellistä vuotta pienempi.
 • Liiketoiminnan vapaa kassavirta oli -52,5 (9,8) miljoonaa euroa.
 • Teollisuusalueen yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli 4,8 (6,4).

Vt. toimitusjohtaja Seppo Voutilainen:

Terrafamen taloudellinen tulos heikkeni vuonna 2023 johtuen hyvin haasteellisesta markkinaympäristöstä. Tuotannon näkökulmasta vuosi oli kuitenkin menestyksellinen, ja onnistuimme kehittämään toimintaamme ja parantamaan tuotteidemme laatua. 

Vuosi 2023 oli lähellä edellisvuoden ennätystasoa niin malmin primäärikasauksen kuin nikkelin tuotannon osalta. Käyttämämme ainutlaatuinen bioliuotusteknologia toimi moitteettomasti läpi vuoden keskimääräistä sateisemmasta säästä huolimatta.

Akkukemikaalitehtaan ylösajo eteni hyvin haastavassa markkinatilanteessa. Nikkelisulfaatin hinnanlaskun seurauksena käytimme kesällä seisokkiajan hyödyksemme poistamalla tuotannon pullonkauloja ja kiinnittämällä huomiota tuotteiden laadun parantamiseen.

Terrafamen liikevaihto ja liikevoitto laskivat vuonna 2023 johtuen alhaisemmista markkinahinnoista sekä akkukemikaalitehtaan rajoitetuista tuotantomääristä. Tämä oli nähtävissä myös vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Perustuotannon määrä oli edellisvuoden ennätyksellisellä tasolla, mikä tasapainotti tilikauden taloudellista tulosta. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla pystyimme toimittamaan nikkelisulfidipuolituotetta uusien sopimusten pohjalta, mikä kompensoi nikkelisulfaatin hinnanlaskua Kiinan markkinoilla. Tämä alleviivaa tuotanto- ja toimitusketjumme joustavuutta ja kyvykkyyttä. 

Teollisuusalueen yhteenlaskettu tapaturmataajuus jatkoi laskuaan vuoden aikana. Erityisesti alueellamme toimivien kumppaniyritysten osalta kehitys oli varsin suotuisaa samalla, kun oman henkilöstömme työturvallisuus jatkui vakaana. Jatkuva turvallisuuskulttuurin kehittäminen säilyy tärkeänä painopistealueenamme myös vuonna 2024.

Vuoden lopulla vahvistimme rahoitusasemaamme. Rahoitusjärjestely koostuu 142 miljoonan euron osakaslainojen takaisinmaksusta optio-oikeuksien toteuttamisen myötä sekä pohjoismaisen pankkiryhmän kanssa tehdystä vakuudettomasta 250 miljoonan euron lainasopimuksesta. Uuden lainakokonaisuuden juoksuaika on neljä vuotta. Osana omistajien rahoitusjärjestelyä Suomen Malmijalostus Oy kasvatti Terrafamelle annettua käyttöpääomalimiittiä 40 miljoonasta eurosta 65 miljoonaan euroon ja pidensi limiitin kestoa kesäkuuhun 2025.

Aloitin Terrafamen väliaikaisena toimitusjohtaja tammikuussa 2024. Tehtäväni on viedä yhtiön aiemmin määrittämää strategiaa määrätietoisesti eteenpäin yhdessä johtoryhmän ja terrafamelaisten kanssa: Terrafame keskittyy keventämään liikenteen hiilijälkeä vastuullisena akkumateriaalien tuottajana. Jatkamme akkukemikaalitehtaan toiminnan kehitystyötä alkaneen vuoden aikana, jotta olemme valmiita merkittäviin suoriin nikkelisulfaattitoimituksiin vuodesta 2025 alkaen aiemmin solmimiemme sopimusten mukaisesti. Näemme akku- ja sähköautoteollisuuden kasvavan tulevina vuosina merkittävästi Euroopassa ja alueen muodostuvan Terrafamen päämarkkinaksi.

Haluan tässä yhteydessä kiittää erityisesti kaikkia terrafamelaisia vankasta työstä sekä asiakkaita ja muita sidosryhmiä hyvästä kumppanuudesta myös vuonna 2023.

29.05.2024 10.44Liikennevakuutuslain uudistus koskee myös kaivuuvahinkoja
28.05.2024 20.00KATSO VIDEO! Puhtaasti korkeammalle - N RENT
24.05.2024 23.00KATSO TÄSTÄ 24.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
23.05.2024 8.02Uusi murskausmenetelmä säästää vettä ja energiaa kaivoksilla ja tuottaa parempaa akkumateriaalia - jatkotestaukseen myös muille malmeille
21.05.2024 14.00Metso saavutti sadan kaivoskuorma-autojen lavatoimituksen merkkipaalun - viimeisin lavatoimitus Bolidenin kaivokselle Suomessa
20.05.2024 17.00Suomalaiset Kaivosbarometrissa: Olemme liian riippuvaisia Kiinan ja Venäjän mineraaleista
20.05.2024 10.00Enersensen yhteistyö tuulipuistojen kunnossapidossa OX2:n kanssa saa jatkoa
17.05.2024 23.00KATSO TÄSTÄ 17.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset - MUKANA IFAT 2024 MESSUKOOSTE!
17.05.2024 12.30Kia EV9 GT Line matkatestissä - maailmanluokan matkantekoa - KATSO VIDEO!
16.05.2024 14.00Metso tuo markkinoille diesel-sähkökäyttöisen Lokotrack EC -sarjan ensimmäiset tuotteet

Siirry arkistoon »